KESKAEGSE KLOOSTRI VAIMSUS

PROGRAMMIDE LÜHIKIRJELDUS ja HINNAKIRI

Mauritiuse Instituudi ja Keskaja Vaimsuse Keskuse poolt on külastajatele välja pakutud ajalooline ekspositsioon ning kogu pere elamusprogrammid

Koostöös Ülememaailmse noorte haridusuniooniga käivituvad 2020 a algusest a haridusprogrammid kooliõpilastele ning lasteaedadele, mis tutvustavad Tallinna Dominiiklaste kloostritit Euroopa kultuuriajaloo kontekstis ning räägivad Eestimaa esimesest raamatukogust , kloosstrikoolist ning Eestimaa esimesest õpetlasest lektor Mauritiusest. 

Turisti- ja haridusprogramme viivad läbi kogenud spetsialistid  nii eesti keeles kui ka tähtsamates võõrkeeltes.


KESKAEGSE KLOOSTRI VAIMSUS, mis koosneb:

 

1) baasprogrammist;
2) eriprogrammidest;
3) programmi lisadest.

Kuni 31. detsembrini 2019 ei lisandu hindadele käibemaksu. Juhul kui soovitakse tellida programme täiendavaid lisasid, siis lisandub käibemaks.

Baasprogramm

KESKAEGSE KLOOSTRI VAIMSUS“ on turismiprogramm, mis tutvustab Tallinna Dominiiklaste kloostri kõige paremini säilinud ning kõige enam ajaloolist huvi pakkuvat osa. Kunstiajaloolaste kinnituse kohaselt (vt. E. Tool-Marran, Tallinna Dominiiklaste Klooster, lk. 49) on „kloostri kolmetiivalisest klausuurist ainsana säilinud idatiiva ruumid, kus asusid kloostri kõige spetsiifilisema iseloomuga ning seega ka kõige tähtsamad ruumid – Sakristei, kapiitlisaal, dormitoorium munkadele, priori eluruumid, raamatukogu, refektoorium jt.“

Programm algab Dominiiklaste kloostri idapoolsest (Müürivahe tn. poolsest) kloostrihoovist.  Ajastukohaselt riietatud programmijuht tervitab külastajaid ning juhatab turistid ajaloolisele ringkäigule keskaegsesse kloostrimaailma.

Ringkäik tutvustab külastajatele keskaegse kloostri klausuuri ruume (dormitoorium, idaristikäik, Sakristei, kapiitlisaal (konvendisaal) jt., millest mõned (prior Mauritiuse eluruum ning vana raamatukoguruum – Librarium Mauritanum on Mauritiuse Instituudi poolt koostöös Tallinna linna kultuuriväärtuste Ametiga renoveeritud ning mida eksponeeritakse avalikkusele alates  2004 a.

Ringkäigu ajal jutustab programmijuht keskaja kloostri vaimsusest ning munkluse põhimõtetest. Lustakad lood rahva seas populaarsete jutlustajamunkade ning toomhärrade rivaliteedist lubavad paremini mõista kloostri keskset rolli keskaegse Tallinna elukorralduses. Eestimaa esimese õpetlase Mauritiuse karismaatilisest isikust ja dominikaani ordu rollist keskaegsete ülikoolide hariduselus räägitakse tema eluruumi ja raamatukogu vaadeldes. Peatutakse ka munkade abiga Tallinnale kooliõiguse kättevõitlemise dramaatilistel seikadel.

Teekonnal idaristikäigust Sakristeisse tutvustaatakse kloostri arhitektuuri. Programmijuht räägib Harju-Virumaa rüütelkonna traditsioonist pidada oma meestepäevi kloostri vaikivate müüride vahel. Sakristeis on külastajatel võimalus testida kloostrilikööri ning lähemalt uurida muistse Tallinna raidkivimeistrite eksponeeritud loomingut, mida Tallinna Linnamuuseum lähiajal veelgi täiendab.

Dormitooriumis valmistab programmi juht külastajad ette sisenemiseks kloostri kapiitlisaali vaimsesse energiavälja. Külastajatele kätte jagatud küünlad ning kapiitlisaali haruldane akustika võimaldavad sensitiivsematel külastajatel kogeda kapiitlisaali energeetilist jõudu ning seeläbi sügavamalt tunnetada müstika kohta keskaegses kloostris.

Märkus: Sõltuvalt baasprogrammi juurde tellitud lisadest on võimalikud muudatused programmi kestvuse ajal ning lõpu või alguse suhtes. Algus ning lõpp võib sõltuda sellest, kas tellitakse lisana juurde lauljaid, muusikuid või soovitakse ringkäiku alustada või lõpetada Katariina käigu külastamisega.

  • Baasprogrammi hind – 250 €. Noortele ja haridusasutustele soodushind. Küsi täpsemat infot soodushinna kohta.
    Kui rühmas on üle 20 inimese, lisandub 10  iga inimese kohta alates 21-st.

  • Programm kestab 35-50 minutit.

Eriprogrammid

Eriprogrammid on mõeldud nendele, kes tunnevad sügavamat huvi sisenemaks keskaegse kloostri vaimsesse olustikku. Programm sisaldab ka baasprogrammilist kloostri ruumide tutvustust.

Eriprogrammide hinnad kehtivad rühmadele kuni 25 inimest. Kui rühmas on üle 25 inimese, lisandub 10  iga inimese kohta alates 26-ndast.

”Kohtumine Einar Laignaga” – võimalus matkata keskaja maailma läbi vestluse unikaalse isiksusega.

Kohtumine kestab 45-60 min. Hind – alates 250 €. Noortele ja koolidele soodushind.

 

 

 

”Kohtumine Ristirüütliga” – Sissejuhatus mõõga filosoofiasse Vaimulike rüütliorude tutvustamine. Rüütliordud keskaegses Tallinnas. Relvade demonstratsioon.

Programm kestab 45-60 min. Hind – 250-300 €.


 

 

”Kohtumine prior Mauritiusega” – Kloostri prior ja Albertus Magnuse õpilane Mauritius (XIII sajandist) süütab külastajate südametes vaimsuse leegi. Jututeemadeks on kloostrikoolid ning gooti vaimsus.

Programm kestab 45-60 min. Hind – 250€. Noortele ja haridusasutustele soodushind. Küsi täpsemat infot soodushinna kohta.

 

 

Mauritiuse traditsioon
Oxfordi ja Kölni õpetlased jõudsid Dominikaani friikidega Eestisse 13. sajandi keskel.
Lektor Mauritius - Eesti esimene teadlane
Tallinnast pärit friik Mauritius saadeti 1268. aastal Kölni ülikooli õppima. On tõenäoline, et Mauritius õppis silmapaistvamate keskaja teadlaste Püha Albertus Magnuse ja Püha Thomas Aquinase juhendamisel ning lõpetas doktorikraadi Pariisis 1270. aastal.
Aastal 1271 naasis Mauritius Pariisist Tallinnasse, kus temast sai kohaliku kloostrikooli ja kloostri eelkäija. Lektor Mauritius oli esimene Eestis, kes õppis ja õpetas süstemaatiliselt õpetlikku mõtet. Teda võib pidada Eesti esimeseks õpetlaseks selle sõna otseses tähenduses.
Ajalooliste dokumentide (1) kohaselt oli Mauritius särav isiksus ja silmapaistev õppejõud. Eelnevalt mängis ta olulist rolli kohalike dominaani harimisel märkimisväärselt rangemate haridusstandardite kehtestamisel. Raske oleks ülehinnata Mauritiuse ja Tallinna Dominikaani kooli olulisust hariduselu edaspidiseks kujunemiseks nii Tallinnas kui kogu Eestis. Tallinna dominiiklaste poolt haritud haridusstandardid ning nende sidemed Pariisi ja Kölni teadlastega hõlbustasid ka mitu sajandit hiljem Academia Gustaviana loomist.
Mauritius kui universalist
Mauritius polnud pelgalt silmapaistev õppejõud, vaid ka mitmepoolne teadlane ja universalist nagu Püha Albertus Magnus, kes oli ideaal paljudele teadlastele. Lektor Mauritiuse isiksus ühendas stipendiumi erude, säravat lektorit ja gooti arhitektuuri ning ehitustööde suurt asjatundjat. Tema joonistused ja juhised olid aluseks kohaliku dominiiklaste kloostri ja Püha Katariina kiriku hoonete ehitamisele Tallinnas.
Mauritiuse huvi otsese viite vastu jumalale ja tema rõhuasetust usukogemusele on seletatud asjaoluga, et Pariisis õpingute ajal arendas ta kirjavahetust häbimärgistatud Christine von Stumbelniga.
Kuni 20. sajandi alguseni oli Mauritiuse kirjalik pärand hästi säilinud Tallinna Gümnaasiumi raamatukogus (Gustav Adolfi Gümnaasium). Ajaloolised dokumendid viitavad peamiselt Mauritiuse traktaatidele ja eriti tema uurimusele malesümbolite kohta, mida tuntakse Mauritiuse maletraktaadi kohta. Kahjuks kaotati Mauritiuse käsikirjad tormiliste sõdade või Nõukogude okupatsiooni aastatel.

"Eriprogramm koolidele" .

Noortele ja haridusasutustele soodushind. Küsi täpsemat infot soodushinna kohta. Programm, mis tutvutab dominiiklaste kloostri ajalugu ja Mauritiuse traditsiooni kooliõpilastele. Programmi kestvus ning soodushind palun leppida kokku helistades telefonile või võtta ühendust maili teel.

Koostöös Ülememaailmse noorte haridusuniooniga käivituvad 2020 a algusest a haridusprogrammid kooliõpilastele ning lasteaedadele.

 

Mauritiuse traditsioonist

Oxfordi ja Kölni õpetlased jõudsid Dominikaani munkadega Eestisse 13. sajandi keskel. Tallinnast pärit Mauritius saadeti 1268. aastal Kölni ülikooli õppima. On tõenäoline, et Mauritius õppis silmapaistvamate keskaja teadlaste Püha Albertus Magnuse ja Püha Thomas Aquinase juhendamisel ning omandas doktorikraadi Pariisis 1270. aastal. Aastal 1271 naasis Mauritius Pariisist Tallinnasse, kus temast sai kohaliku kloostrikooli ja kloostri juht. Lektor Mauritius oli esimene, kes õppis ja õpetas süstemaatiliselt skolastikat Eestis. Teda võib pidada Eesti esimeseks õpetlaseks sõna otseses tähenduses. Ajalooliste dokumentide kohaselt oli Mauritius särav isiksus ja silmapaistev lektor.

Mauritius oli ka mitmepoolne teadlane ja universalist. Tema joonistused ja juhised olid aluseks kohaliku dominiiklaste kloostri ja Püha Katariina kiriku hoonete ehitamisele Tallinnas.

Kuni 20. sajandi alguseni oli Mauritiuse kirjalik pärand hästi säilinud Tallinna Gümnaasiumi raamatukogus (Gustav Adolfi Gümnaasium). Ajaloolised dokumendid viitavad peamiselt Mauritiuse traktaatidele ja eriti tema uurimusele malesümbolite kohta, mida tuntakse Mauritiuse maletraktaadi nime all Kahjuks kaotati Mauritiuse käsikirjad tormiliste sõdade või Nõukogude okupatsiooni aastatel.

Librarium Mauritanum - Eesti vanim raamatukogu

Eesti esimese raamatukogu asutasid 1250. aasta paiku Tallinnas kohalikud dominiiklased. Raamatukogu asus Dominikaani kloostri idapoolses tiivas, kus Mauritiuse Instituut taastas selle 1994 aastal.  Püha Albertus Magnuse ja Püha Thomas Aquinase jüngrina etendas Mauritius olulist rolli kohaliku hariduse tõusule. Tema juhendamisel saavutasid nii kool kui ka raamatukogu arvestatava taseme. Paljusid raamatukogust säilinud originaaldokumente hoitakse Tallinna Linnaarhiivis ja Eesti Rahvusraamatukogu inkunabulaosakonnas. Mauritiuse Instituudi poolt ajaloolistese ruumidesse rajatud uus raamatukogu koondab endas suurepärase valiku filosoofia ja teoloogia alast erikirjandust. 

Priori tuba

1994. aastal restaureeris Mauritiuse instituut vana raamatukogu ruumile lisaks ka priori ruumi ja nimetas selle Mauritiuse auks Librarium Mauritanum Mauritiuse auks. Alates 1995. aastast on raamatukogu kasutatud filosoofiliste arutelude ja konverentsiürituste paigana.

Täpsema info saamiseks kodulehelt, palun logige sisse.

 

Mauritiuse Instituut kui Tallinna Dominiiklaste kloostri kultuuritraditsiooni edasikandja.. 

 

Teadus ja haridusasutus Mauritiuse Instituut on Tallinna Dominiiklaste kloostri klausuuri renoveerinud ja arendanud alates 1994 a. 1993 a viis  Instituut  läbi põhjaliku ajaloolis-arhitektuurilise uurimustöö, mille alusel renoveeriti koostöös Tallinna linna Kultuuriväärtuste ametis heakskiidetud projekti alusel esmalt Klausuuris raidkivide hoiulauna kasutuses olnud vana raamatukogu ruum. Kuivõrd vana raamatukogu kujutas endast ajaloolises mõttes Eestimaa esinese raamatukogu asupaika, siis taastati esialgne ruumi funktsioon sel teel, et sinna loodi  filosoofia ja teoloogia raamatukogu, mille peamine fookus on skolastiline kirjandus ja 19 saj aristotelianism. Taastatud raamatukogu nimetati lektor Mauritiuse auks - Librarium Mauritanum.

Teiseks restaureeris Mauritiuse Instituut teisel korrusel asunud priori ruumi, muutes selle raamatukogu laienduseks ning filosoofiliste dispuutide toimumise paigaks.  Unikaalne raamatukogu on aastatega täienenud ning omandanud filosoofilise kirjanduse alal akadeemilise teadusraamatukogu taseme.

Mauritiuse Instituut on olnud Tallinna Linnavalitsuse partner Kultuuripäevade kontseptsioonide väljatöötamisel ning Vanalinnapäevade Visioonikonverentside läbiviimisel. Mauritiuse Instituut on koolitanud regulaarselt Tallinna linnaametnikke alates 2000 a. Koostöö Tallinna TV-ga sai alguse 2013 a. ning kloostri ruumid on olnud mitmete filmide ning TV saadete võttepaigad.

2002 a töötas Mauritiuse Instituut välja elamusprogrammid külastajatele, mis tutvustavad kloostri klausuuri erilaadsete giiditeenuste ning kogu pere elamusürituste kaudu. 

Programme viivad läbi meie kogenud kuraatorid, kes on valmis suhtlema külalistega lisaks eesti keelele ka paljudes erinevates võõrkeeltes.  

Tallinna Dominiiklase kloostri klausuur on Eestimaa kõige avatum muuseum, töötades mai algusest kuni oktoobri keskpaigani 7 päeva nädalas kell 10-18. Erikokkulepete alusel on meie ruumid avatud külalistele ka ülejäänud aastaaegadel.

Lisaks turismiprogrammidele on võimalik taotleda soodsaid hariduslikke programme programme noortele, lastele ning eakamatele inimestele.

Tallinna Dominiiklase kloostri vana klausuur toimib autentse "ajamasinana" (time-machine) põhimõtetel. Oleme teadlikud ning püüdnud vältuda vigu, mida paljud värskelt renoveeritud ajaloolised paigad jagavad ning mis on minetanud ultramodernse ja kõrgtehnoloogilise ülerenoveerimise tagajärjel oma autentse ajaloolise hõngu. 

Mauritiuse Instituudi poolt renoveeritud Tallinna Dominiiklase kloostri klausuur pole pelgalt muuseum: Mauritiuse Instituut on Mauritiuse traditsiooni edasikandja elaval kujul. 

 

Täpsem info +3725112536

info@paideia.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

Täiendav info programmide kohta ning nende tellimine:
Mauritiuse Instituut, tel: +372 51 12 536, e-mail: info@paideia.ee

 

EVENTS

QUICK LINKS

CONTACT US

 
 
Institutum Mauritanum

Müürivahe 33
10140 Tallinn, Estonia

Phone: +372 5112536
E-mail: info@paideia.ee

Reg No. 80075928
Bank account in SEB: 10022036591001